• gromadzenie dochodów i przychodów publicznych,
  • wydatkowanie środków publicznych,
  • finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,
  • zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,
  • zarządzanie środkami publicznymi,
  • zarządzanie długiem publicznym,
  • rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.