Wśród siedmiu przestępstw odnotowanych do godz. 6. rano w niedzielę były: agitacja wyborcza, kradzież, trzy zniszczenia mienia, propagowanie systemu totalitarnego (art. 256 Kodeksu karnego) oraz jedno przestępstwo z artykułu 513c Kodeksu wyborczego (utrudnianie monitorowania lub dokumentowania procedur wyborczych).

Odnosząc się do przestępstwa dotyczącego propagowania systemu totalitarnego mł. insp. Nowak doprecyzowała, że chodzi o swastyki, jakie pojawiły się na banerach wyborczych na terenie Oświęcimia.

"Odnotowaliśmy też 205 wykroczeń, z czego 87 jest z Kodeksu wykroczeń i 118 z Kodeksu wyborczego" - powiedziała Nowak.

Zaznaczyła, że są już dwie osoby zatrzymane. Do jednego zatrzymania doszło w Krakowie, do drugiego w Lublinie.

Reklama

Dodała, że nad bezpieczeństwem obywateli czuwa w wyborczą niedzielę, w całym kraju prawie 24 tys. policjantów.

Autorka: Iga Leszczyńska