Harmonogram prac Sejmu 15 maja

  • godz. 10:00 – 10:15 - Głosowania;
  • godz. 10:15 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 12:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 13:45 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 15:00 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła);
  • godz. 17:15 – 18:30 - Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wybuchów pożarów w dniach 10-13 maja 2024 r. w różnych miejscach w Polsce (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 18:30 – 19:30 - Głosowania, w tym: - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej; - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

Gdzie obejrzeć transmisję?

Reklama

Transmisję obrad Sejmu 15 maja można oglądać bezpośrednio na stronach Sejmu oraz na profilu Sejmu na platformie YouTube.