NanoGroup ma dofinansowanie z NCBR badań nad preparatem krwiozastępczymWarszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - NanoSanguis - spółka zależna NanoGroup - podpisała umowę o dofinansowanie kwotą 5,23 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na finansowanie badań klinicznych nad preparatem krwiozastępczym, podano w komunikacie.

Tytuł projektu: Substytut czerwonych krwinek - faza Proof of Mechanism), przy następującym założeniu budżetu projektu: Całkowita wartość projektu - 8 726 006,05 zł, Wydatki kwalifikowalne - 8 726 006,05 zł, Dofinansowanie - 5 235 603,64 zł, Wkład własny - 3 490 402,41 zł, wymieniono w komunikacie.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.

(ISBnews)