Badanie, w którym udział wzięło 1000 osób, dowiodło, że poziom zadowolenia wśród Portugalczyków zwiększył się nie tylko wobec marca 2020 r., kiedy rozpoczynała się pandemia, ale również w porównaniu z rokiem 2019.

Autorzy studium wskazali, że w grudniu 2021 r. aż 80 proc. ankietowanych mieszkańców Portugalii deklarowało, że czuje się szczęśliwymi lub bardzo szczęśliwymi. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w marcu 2020 r. nastąpił wzrost o 9 punktów procentowych.

W najnowszym sondażu aż 79,1 proc. Portugalczyków stwierdziło, że czuje się zadowolonymi lub bardzo zadowolonymi ze swojego życia. Wobec marca 2020 r. grono to powiększyło się o 8 pkt. procentowych.

W ocenie autorów badania rosnące zadowolenie z życia może wynikać z faktu luzowania w Portugalii obostrzeń przeciwepidemicznych oraz z przywyknięcia populacji tego kraju do życia w warunkach Covid-19.

Reklama

Tygodnik “Visao” oraz Radio Observador wskazują, że wzrost zadowolenia z życia Portugalczyków należy uznać za fenomen, gdyż nastąpiło w sytuacji trwających od blisko dwóch lat obostrzeń z powodu pandemii, która w tym kraju spowodowała łącznie 3 mln infekcji i ponad 20 tys. zgonów.

Media, cytując badanie UCP wskazują w czwartek, że pomimo koronakryzysu w 2021 r. w Portugalii doszło do zwiększenia się średniej miesięcznej wartości zarobków. Wzrosły one o 3,4 proc. do poziomu 1361 brutto.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)