Podczas dyskusji o inwestowaniu w „cyfrowy wzrost” Czerwińska podkreślała , że odbudowa światowej gospodarki po pandemii jest niepewna, a digitalizacja jest kluczowym czynnikiem, który może ograniczyć tą niepewność.

Jednocześnie wiceprezes EBI wskazała, że są co najmniej dwa wielkie wyzwania dla cyfrowej transformacji, tak aby w pełni skorzystać z jej olbrzymiego potencjału. Pierwsze to „wielka cyfrowa luka pomiędzy Europą, a innymi rozwiniętymi gospodarkami”, a druga to nierówności w stopniu digitalizacji pomiędzy regionami w samej Europie i jej sąsiedztwie.

Sektor ICT w Unii Europejskiej jest wciąż niedoinwestowany w porównaniu do innych wielkich gospodarek, jak USA czy Japonia” - mówiła Czerwińska, zaznaczając że według ostatnich szacunków, cyfrowa luka Europy w stosunku do innych wielkich gospodarek jest rzędu 1 proc. PKB rocznie. „To istotna wielkość, jeśli chodzi o finansowanie” - oceniła wiceprezes EBI.

Jak dodała, z punktu widzenia EBI, luka w finansowaniu digitalizacji, oraz różnice pomiędzy regionami i sektorami gospodarki wyglądają na największe wyzwania.

Reklama

Jej zdaniem, do przeprowadzania z powodzeniem cyfrowej i zielonej transformacji potrzeba przede wszystkim zmian strukturalnych i wielkiego programu inwestycyjnego. „Niezbędna tu będzie współpraca między podmiotami publicznymi i prywatnymi, aby domknąć tą lukę inwestycyjną” - podkreśliła Teresa Czerwińska.

Wiceprezes EBI zaznaczyła jednak, że luka to jedyny problem UE, ponieważ w samej Unii są bardzo duże różnice w intensywności wykorzystania technologii cyfrowych między poszczególnymi regionami i sektorami.

„Szczególnie niski jest tu poziom digitalizacji w biznesie, w firmach z Europy Wschodniej i Południowej, zacznie poniżej średniej dla UE. Te regiony wymagają szczególnej uwagi, tak aby wszystkie kraje członkowskie odniosły korzyści z przyszłych inwestycji” - powiedziała.

Czerwińska przypomniała, że aby zmierzyć się z tym problemem Komisja Europejska wraz z grupą EBI, EBOR i Bankiem Światowym wystąpiły z inicjatywą DISC (Digital Innovation and Scale-up initiative), a EBI pełni w niej rolę nadzorczą.

Problem jest skomplikowany, bo firmy na różnych stadiach rozwoju wymagają różnych sposobów finansowania, poszczególne regiony też mają różne potrzeby. Niezbędna jest szeroka gama rozwiązań finansowych dla wsparcia i wielkich, i małych firm, a także startupów - wyliczała wiceprezes EBI.

Jak zaznaczyła, Bank oferuje szerokie spektrum produktów finansowych, także przy wykorzystaniu dodatkowo instrumentów z rynku finansowego czy grantów z UE, aby dostosować strukturę finansowania do danych potrzeb.

„Priorytetem są małe i średnie firmy. Tylko w 2020 r. EBI wsparł 420 tys. takich firm, zatrudniających 4 mln pracowników. To ok. 40 proc. całego naszego portfela pożyczek, czyli ok. 31 mld euro rocznie” - podkreśliła Teresa Czerwińska, przypominając, że EBI co roku pożycza ok. 77 mld euro na najróżniejsze projekty na całym świecie.

IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywa się 16. edycja szczytu, z tematem przewodnim „Internet United”. Jest to hasło-klucz uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.