Jak pokazuje wykres statista.com sporządzony na podstawie danych Statista Consumer Insights, tylko w jednym spośród 21 krajów objętych badaniem większość respondentów obawia się niewłaściwego wykorzystania ich danych.

Krajem, o którym mowa, jest Hiszpania, gdzie 57 procent uczestników badania ma takie obawy, a 44 procent podejmuje aktywne działania w celu ochrony swoich danych.

Największą rozbieżność pomiędzy postrzeganym zagrożeniem związanym z bezprawnym wykorzystaniem danych respondentów a ochroną tych danych można zaobserwować w Korei Południowej. Prawie połowa ankietowanych ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa ich danych, podczas gdy tylko jedna na pięć twierdzi, że aktywnie chroni swoje dane osobowe w Internecie.

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 27 procent respondentów stwierdziło, że obawia się niewłaściwego wykorzystania ich danych, podczas gdy odpowiednio tylko 31 i 33 procent stwierdziło, że chroni swoje dane podczas transakcji online.

Reklama
ikona lupy />
Ochrona danych osobowych w Internecie. Obawy i aktywna ochrona / statista.com