W ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia można bezpłatnie korzystać w Polsce z usług świadczonych przez placówki państwowej służby zdrowia. Pozwala ono również wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zapewnia darmowy dostęp do części świadczeń medycznych w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). I choć w pewnych sytuacjach EKUZ okazuje się pomocna, to jednak nie pokrywa kosztów akcji poszukiwawczej czy transportu medycznego do Polski, ani nie gwarantuje żadnej innej formy dodatkowego wsparcia. Tymczasem polisa turystyczna zapewnia szereg korzyści. Poniżej przedstawiamy 8 głównych powodów, dla których warto wykupić ubezpieczenie na wyjazd za granicę.

1. Ubezpieczenie na wyjazd pokrywa koszty leczenia choroby, skutków wypadku czy kontuzji

Podczas wakacyjnego wyjazdu można zatruć się groźną bakterią, doznać urazu kręgosłupa, zwichnąć rękę czy zachorować na nieznaną chorobę. Tego typu sytuacje kosztują wiele stresu i nieprzyjemności, które mogą się jeszcze nasilić, jeśli poszkodowany nie wykupił ubezpieczenia na wyjazd. W takim wypadku za koszty leczenia będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, co może okazać się szczególnie dotkliwe, jeśli do zdarzenia doszło w kraju z bardzo wysokimi kosztami usług medycznych..

Posiadając ubezpieczenie podróży można uchronić się przed finansowymi konsekwencjami choroby, kontuzji lub innej dolegliwości zdrowotnej. Dzięki takiej polisie ubezpieczyciel pokryje bezpośrednio do placówki lub zrefunduje wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym pobyt w szpitalu czy zakup lekarstw. Co ważne, pozwala ona bezpłatnie korzystać zarówno z państwowych, jak i prywatnych placówek medycznych, a przy tym może działać w każdym zakątku świata. Jeśli chodzi o terytorialny zakres ochrony, to w zależności od oferty ubezpieczenie obowiązuje zwykle na całym świecie lub we wszystkich krajach europejskich.

2. Jedyny sposób na bezpłatny transport medyczny do kraju

W razie odniesienia urazu, powrót do Polski nie zawsze przebiega bezproblemowo. W przypadku złamania nogi czy kontuzji kręgosłupa często trzeba odbyć podróż w określonej, dobrze zabezpieczonej pozycji. Czasem wymaga to zajęcia dwóch miejsc w samolocie, a niekiedy skorzystania z karetki wraz z asystą medyczną. Zdarza się też, że potrzebny jest ambulans lotniczy, co zwykle wiąże się już z dodatkowym wydatkiem rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro.

Niezależnie w jaki sposób odbywa się transport medyczny do kraju, ubezpieczenie podróży pokryje wszystkie związane z nim wydatki. Jeśli natomiast poszkodowany nie będzie posiadał polisy, za całą operację zapłaci z własnej kieszeni.

3. Ochrona w razie wypadku w górach

Ubezpieczenie podróży może przydać się również podczas górskiej wycieczki. O ile w Polsce za akcję ratunkową i poszukiwawczą nie musimy zapłacić, tak w zdecydowanej większości innych krajów poszkodowani opłacają je samodzielnie. Koszty udzielenia pomocy często są naprawdę wysokie, co wynika z konieczności użycia wyspecjalizowanego sprzętu, w tym helikoptera ratunkowego.

Wielu Polaków zapomina, że za pomoc w górach mogą zapłacić nawet w sąsiednich Czechach i na Słowacji. Wystarczy wybrać się tam na jednodniową wycieczkę, a w razie nieszczęśliwego zdarzenia, albo nawet zwykłego „utknięcia” na szlaku ze względu na trudne warunki, koszty pomocy będzie trzeba pokryć z własnej kieszeni. Przed skutkami finansowymi takiej sytuacji może uchronić polisa z ubezpieczeniem kosztów akcji ratunkowej i poszukiwawczej.

4. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i pokrycie kosztów rehabilitacji

Polisa podróżna najczęściej zawiera również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dzięki niemu można uzyskać jednorazowe odszkodowanie w razie odniesienia uszczerbku na zdrowiu, na przykład złamania ręki lub nogi, albo uszkodzenia kręgosłupa. Wielkość świadczenia zależy od szczegółów oferty ubezpieczyciela, a także rodzaju i skali odniesionych obrażeń.

Ubezpieczenie NNW zwykle pokrywa też koszty niezbędnej rehabilitacji. Oznacza to, że w razie wypadku firma ubezpieczeniowa wypłaci świadczenie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, ale również wydatki związane z późniejszym dochodzeniem do zdrowia.

5. Polisa OC ochroni przed finansowymi skutkami wyrządzenia szkody

Kolejnym ważnym elementem ubezpieczenia na wyjazd jest polisa OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu ubezpieczony możemy zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli na przykład jego dziecko wybije szybę w czyimś samochodzie albo on sam złamie komuś rękę podczas uprawiania sportu, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym odszkodowanie.

Trzeba mieć na uwadze, że część firm ubezpieczeniowych oferuje osobną ochronę dla zdarzeń w życiu prywatnym i szkód wyrządzonych podczas uprawiania aktywności fizycznej. Aby zyskać ochronę również w tym drugim przypadku, należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie – polisę OC sportową.

6. Ubezpieczenie bagażu na wypadek kradzieży lub zgubienia

Ubezpieczenie na wyjazd, przynajmniej w pewnym stopniu, zrekompensuje również utratę bagażu. Jeśli ten ostatni zostanie zgubiony lub skradziony, ubezpieczyciel wypłaci określoną kwotę odszkodowania. Suma świadczenia nie jest wysoka, bo zwykle nie przekracza 1-2 tysięcy złotych, jednak wystarczy, aby zakupić na miejscu niezbędne ubrania lub akcesoria. Bardzo często w ofercie Ubezpieczycieli jest również opóźnienie w dostarczeniu bagażu, gdzie za podaną w umowie ubezpieczenia sumę można kupić rzeczy niezbędne w podróży do czasu otrzymania opóźnionego bagażu.

7. Usługa assistance, czyli wsparcie ubezpieczyciela niemal w każdej sytuacji

Ważnym elementem ochrony ubezpieczenia podróży jest usługa assistance, a więc możliwość korzystania z 24-godzinnej pomocy w nagłych wypadkach. Dzięki niej, jeśli tylko wystąpi problematyczna sytuacja, można skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela i poprosić o wsparcie. Może ono przybrać postać pomocy informacyjnej lub organizacyjnej, czy też otoczenia opieką wskazanych osób.

Zakres assistance może być różny i zależy od szczegółów oferty firmy ubezpieczeniowej. W razie potrzeby ubezpieczyciel pomoże zorganizować na przykład leczenie, pomoc prawną, samochód zastępczy czy wsparcie tłumacza. Może także zapewnić opiekę nad dziećmi w podróży, udzielić niezbędnego wsparcia pieniężnego lub dosłać niezbędne przedmioty osobiste.

8. Ubezpieczenie podróży jest tanie i łatwo dostępne

Wykupienie polisy turystycznej to sposób na beztroskie, spokojne wakacje. W wielu przypadkach jest też jedynym dostępnym rozwiązaniem, dzięki któremu można uniknąć finansowych konsekwencji danego zdarzenia lub przynajmniej ograniczyć ich zakres. Co istotne, wszystkie te korzyści można zapewnić sobie w prosty sposób i w naprawdę niskiej cenie. Polisy podróżne są dostępne online i ich koszt zaczyna się od kilku złotych dziennie.

Bogatą ofertę ubezpieczeń podróżnych online oferuje AXA, jedna z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Na jej ofertę składają się aż cztery polisy podróżne, które są dostępne w różnych wariantach, różniących się pod względem ceny, zakresu ochrony czy sum ubezpieczenia (szczegóły na: https://axa.pl/podroz-ubezpieczenia/). Na tle propozycji konkurencji wypadają one atrakcyjnie zarówno w aspekcie kosztowym, jak i w obszarze liczby ryzyk, które można objąć ochroną. Co ważne, dowolne ubezpieczenie online można wykupić za pośrednictwem strony AXA, poświęcając na to dosłownie kilka minut.