W wstępnie do dokumentu zaznaczono, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych; zwiększenie dostępności testów na COVID-19; wdrażanie rozwiązań wzmacniających opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego.

Aktualne – jak podkreślono – pozostają zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Zastosowanie, jak dodano, będą miały również rozwiązania wprowadzone na jesieni 2020 r., które sprawdziły się w poprzednich falach.

Reklama

MZ zwraca w strategii uwagę, że – w związku z epidemią i potrzebą zabezpieczenia kadr medycznych na właściwym poziomie w systemie ochrony zdrowia – wprowadzono m.in. rozwiązania dla położnych i pielęgniarek.

Umożliwiono położnym (w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) m.in. udzielania świadczeń zdrowotnych wobec wszystkich pacjentów. Zapewniono też pielęgniarkom i położnym możliwości kontynuacji kształcenia podyplomowego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pielęgniarki i położne, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, mogą też wrócić do czynnego wykonywania zawodu.

"Ministerstwo Zdrowia podejmuje także inicjatywy legislacyjne mające na celu zwiększenie liczby personelu medycznego innego niż lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki czy położne.(...) W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii uproszczono powrót do zawodu ratownika medycznego, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego osobom mającym przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat przez zastąpienie obowiązku odbycia 6-miesięcznego przeszkolenia, wykonywaniem przez pierwsze 3 miesiące zawodu pod nadzorem" – napisano w strategii.

Podjęto również działania mające na celu dopuszczenie osób, które uzyskały kwalifikacje spoza UE, w wybranych zawodach medycznych (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny) do wykonywania pracy w Polsce. Rozwiązania mają na celu szybszy dostęp do wykonywania zawodu, bez konieczności uznawania kwalifikacji.

W strategii omówiono szczegółowo uprawnienia kadr medycznych do pobierania wymazów i szczepień – zgodnie zobowiązującymi przepisami.

Szczepienia najskuteczniejszym narzędziem walki z pandemią

Osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaszczepienia społeczeństwa polskiego (ok. 75-80 proc.) jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego. Szczepienia przeciwko COVID-19 są obecnie najskuteczniejszym narzędziem walki z pandemią – zapisano w strategii walki z tą chorobą.

"Osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaszczepienia społeczeństwa polskiego (ok. 75-80 proc.) jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego. Osiągniecie odporności populacyjnej (zbiorowej) jest kluczowe w minimalizowaniu skutków pandemii. Efekt masowych szczepień chroni przed zakażeniem COVID-19, ale przede wszystkim redukuje ryzyko przypadków ciężkich zachorowań. Niepodważalnym i potwierdzonym naukowo jest fakt, iż szczepienia przeciwko COVID-19 chronią przed ciężkim przebiegiem zachorowania, hospitalizacją i śmiercią. A co za tym idzie, są obecnie najskuteczniejszym narzędziem walki z pandemią" – podkreślono w strategii.

Z załączonych danych liczbowych (stan na 10.01.2022) wynika, że łączna liczba wykonanych szczepień to 48,22 mln.

I dawką zaszczepionych zostało 21,85 mln osób, a 18,62 mln osób otrzymało drugą dawkę. Jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson zaszczepionych zostało 2,55 mln osób.

Pełną dawką zostało zaszczepionych 21,24 mln osób (54 proc. populacji). Dawką przypominającą zostało zaszczepionych 7,55 mln, natomiast dawką dodatkową uzupełniającą 194 199 osób.

Liczba zaszczepionych I dawką w grupie wiekowej 5-11 lat to 253 745 osób; II dawką w grupie wiekowej 5-11 – 49 003 osób; I dawką w grupie wiekowej 12-17 – 887 567 osób; II dawką w grupie wiekowej 12-17 – 769 515 osób.

Liczba obecnie aktywnych punktów szczepień przeciwko Covid to 8420.

Województwa z najmniejszą liczbą osób zaszczepionych to: podkarpackie – 41,73 proc., podlaskie – 46,64 proc., lubelskie – 49,19 proc.

Województwa z największą liczbą osób zaszczepionych to: mazowieckie – 61,54 proc., wielkopolskie – 59,84 proc. i pomorskie – 58,40 proc.