Jeśli chcemy ochronić siebie, swoich bliskich i osoby z grup ryzyka, musimy przyśpieszyć akcje szczepień - podkreślili eksperci do spraw zdrowia w trakcie środowego webinarium "Uczynienie szczepień przeciwko grypie priorytetem w całej Europie" zorganizowanego podczas Europejskiego Dnia Grypy. Przedstawiciele m.in. Parlamentu Europejskiego, jak posłanka Dolors Montserrat, Światowej Organizacji Zdrowia - Richard Pebody, Europejskiej Naukowej Grupy Roboczej ds. Grypy oraz z Polski — profesor Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, zaapelowali do krajów wspólnoty o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz zwiększenia poziomów wyszczepialności mających na celu ochronę pacjentów z grup ryzyka i białego personelu.

"Współwystępowanie COVID-19 i grypy sezonowej może tej zimy zagrozić osobom najbardziej narażonym i naszym systemom opieki zdrowotnej. Razem z Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób i Światową Organizacją Zdrowia zachęcamy wszystkich do zaszczepienia się przeciwko obu wirusom" — powiedziała Europejska Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

W ocenie ekspertów potrzebne jest wprowadzenie zmian systemowych i decyzji przez rządy krajów członkowskich, które przygotowałyby pacjentów na zbliżające się zachorowania. Podkreślano rolę przyspieszenia i monitoringu akcji szczepień, akcji edukacyjnych i szczepieniu pracowników ochrony zdrowia.

"Grypa jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego i musi być traktowana priorytetowo. Jesteśmy daleko od osiągnięcia poziomu 75 procent wyszczepialności w przypadku osób szczególnie narażonych i lekarzy pierwszego kontaktu. Musimy robić więcej, aby rozwiązać ten problem" - powiedziała europosłanka Dolors Montserrat.

Reklama

Według przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy profesora Adama Antczaka, należy tak zorganizować proces szczepienia, żeby odbywał się on w jednym miejscu. „Od początku postulowaliśmy o zmiany systemowe, które pozwoliłby zwiększyć wyszczepialność przeciw grypie. Temu służyłoby między innymi takie zorganizowanie szczepień, aby cały proces szczepienia, łącznie z receptą, wydaniem szczepionki, kwalifikacją i szczepieniem odbywała się w jednym miejscu: w aptece lub w placówce medycznej" - wyjaśnił profesor Antczak.

Zdaniem ekspertów biorących udział w webinarze, najlepszą formą zabezpieczenia przed grypą i jej powikłaniami są szczepienia profilaktyczne. Zaapelowali, aby jak najszybciej poddać się szczepieniu i przygotować organizmy przed okresem zimowym, kiedy to spodziewany jest silny wzrost zachorowań na COVID-19 i grypę.

"Szczepienia to nie profilaktyka, to dbanie o swoich bliskich. Szczepienia przeciw grypie chronią ciebie, twoich bliskich oraz osoby, którymi się opiekujesz" — podsumowała Susanna Palkonen z Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Astmy i Alergii.

Według danych Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, poziom wyszczepialności przeciw grypie w Polsce w sezonie szczepień 2021/2022 osiągnął wynik 7 proc., będąc prawie dwukrotnością wyników sprzed ostatnich 10 lat. Jednocześnie wśród osób w wieku 65+, które stanowią grupę pacjentów szczególnie narażonych na zachorowanie oraz poważne powikłania pogrypowe, poziom ten zwiększył się z 12,5 proc. do 22,6 proc. na przestrzeni dekady. Dla porównania - Portugalia w zeszłym sezonie osiągnęła pułap 84 proc. zaszczepienia wśród społeczności osób w wieku 65+, a Hiszpania 63 proc.

W Polsce działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości zagrożeń wynikających z grypy i podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie prowadzi m.in. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, który jest społeczną inicjatywą niezależnych ekspertów medycznych.

Autorka: Agnieszka Gorczyca