W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych napisano, że przywołane grupy osób są jednymi z tych, w których zapotrzebowanie na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne jest największe.

Wskazano, że w przypadku osób po ukończeniu 65 lat zapotrzebowanie na leki, wynikające z naturalnych procesów starzenia się, jest zdecydowanie większe niż w pozostałych grupach świadczeniobiorców. Co więcej, ponieważ osoby te zasadniczo pozostają w wieku, w którym zakończyły już aktywność zawodową, związane z leczeniem wydatki stanowią poważne obciążenie ich domowego budżetu.

Podobnie jest z osobami niepełnoletnimi pozostającymi na utrzymaniu swych opiekunów faktycznych albo przedstawicieli ustawowych, co również powoduje duży poziom obciążenia finansowego tych osób.

Reklama

Mimo że inaczej niż np. osoby starsze opiekunowie niepełnoletnich w zasadniczej większości pozostają aktywni zawodowo to spoczywający na nich obowiązek ponoszenia kosztów leczenia ich dzieci potrafi być wyjątkowo dotkliwy finansowo, bo leki czy niektóre środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego są produktami pierwszej potrzeby, z których nie można, a przynajmniej nie powinno się rezygnować ze względu na ewentualne bariery finansowe.

Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszeniu – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat. (PAP)

Autorki: Agata Zbieg, Aleksandra Kiełczykowska