Najwyższy udział osób, które miały utrudnienia w dostępie do badań w krajach Unii Europejskiej, miała Grecja. W 2022 r. 16,7 proc. Greków zgłosiła problem z wykonaniem podstawowych badań lekarskich. Kolejne na liście były: Finlandia (9,6 proc.), Rumunia (7,9 proc.) i Łotwa (7,1 proc.).

Jak pokazują dane Eurostatu, najmniejsze problemy z wykonaniem badań lekarskich mieli obywatele Cypru, gdzie zaledwie 0,1 proc. z nich zgłosiło taki problem. Kolejne były: Czechy (0,3 proc.) i Niemcy (0,5 proc.).

Badania lekarskie w Polsce

Reklama

Polska w 2022 r., z wynikiem na poziomie 3,5 proc., plasuje się nieco powyżej średniej unijnej. To nieco lepiej niż w poprzednim roku, gdy problemy z uzyskaniem potrzebujących badań lekarskich ze względów finansowych, długich list oczekujących lub dużej odległości do ośrodka badań diagnostycznych zgłosiło 4,2 proc. Polaków.

Osoby zagrożone ubóstwem bardziej narażone

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem w UE, które zgłosiły takie niezaspokojone potrzeby, wyniósł 6,1 proc., czyli był dwukrotnie większy niż w przypadku osób niezagrożonych ubóstwem (2,8 proc.).

Podobne wzorce można było zaobserwować w całej UE, z wyjątkiem Hiszpanii (gdzie 2,0 osób niezagrożonych ubóstwem zgłosiło niezaspokojone potrzeby w porównaniu z 1,6 proc. osób zagrożonych) i Holandii (0,8 proc. osób niezagrożonych i 0,6 proc. zagrożonych ubóstwem).

W Grecji zgłoszony odsetek był o 14,5 punktu procentowego (pp) wyższy wśród osób zagrożonych ubóstwem (28,8 proc.) w porównaniu z osobami niezagrożonymi ubóstwem (14,3 proc.). Duże rozbieżności pojawiły się także w Rumunii, gdzie różnica wyniosła 9,4 p.p. (15,5 proc. wobec 6,1 proc.) oraz w Portugalii 8,5 p.p. (11,7 proc. wobec 3,2 proc.).

W Polsce odsetek osób zagrożonych ubóstwem, które zgłosiły jakieś problemy z wykonaniem badań lekarskich, był na poziomie 4,7 proc., a w przypadku osób niezagrożonych ubóstwem na poziomie 3,3 proc.