Kiedy należy zarejestrować pojazd?

Jeśli kupujesz nowy samochód w salonie, większość formalności, w tym rejestrację, przejmie na siebie dealer. Natomiast przy zakupie pojazdu używanego, obowiązek rejestracji przechodzi na nowego właściciela. Wtedy należy udać się do urzędu lub zarejestrować samochód online - w tym przypadku nie musi się to wiązać z koniecznością stania w długich kolejkach.

Rejestracja online - kto może z niej skorzystać?

Reklama

Rejestracja online jest dostępna dla mieszkańców niektórych regionów Polski. Kluczowe jest sprawdzenie, czy Twój lokalny wydział komunikacji korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca (ESP PiK). Informacje te znajdziesz na stronie internetowej urzędu, na portalu gov.pl, a także na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby zarejestrować samochód, konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów. Wśród nich znajdują się dowód własności pojazdu, który może przyjąć formę umowy kupna-sprzedaży lub faktury VAT oraz jest świadectwo zgodności WE, potwierdzające zgodność pojazdu z normami europejskimi. Jeśli samochód był już wcześniej zarejestrowany, konieczne jest przedstawienie dowodu rejestracyjnego.

Istotnym elementem procesu rejestracji jest także zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. W niektórych przypadkach może być również wymagane przedstawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

Jak zarejestrować samochód przez internet? Instrukcja krok po kroku

  • Wejdź na stronę www.gov.pl i zaloguj się do konta Mój GOV przy użyciu profilu zaufanego.
  • W sekcji Usługi dla obywatela wybierz kategorię "Kierowcy i pojazdy", a następnie wybierz opcję „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”
  • Przejdź na stronę z informacjami dotyczącymi procedury rejestracji, a następnie wybierz przycisk "Wyślij zgłoszenie".
  • W formularzu online wprowadź dane dotyczące pojazdu, zbywcy i nabywcy (imię, nazwisko, numer PESEL oraz data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe, rodzaj pojazdu, marka, typ, model oraz rok produkcji pojazdu, numery identyfikacyjne pojazdu). Załącz skany wymaganych dokumentów.
  • Zaadresuj formularz tak, aby trafił do właściwego wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd (np. starostwo powiatowe lub urząd miasta).
  • Po wypełnieniu formularza, podpisz go przy użyciu profilu zaufanego, a następnie kliknij przycisk "Wyślij". Sprawdź skrzynkę na koncie Mój GOV, gdzie powinno pojawić się urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze współwłaścicielami pojazdu, konieczne jest uzyskanie ich zgody przed przystąpieniem do procesu rejestracji. W przypadku rejestracji samochodu używanego mogą pojawić się dodatkowe formalności, takie jak zwrot starego dowodu rejestracyjnego.

Niezbędne jest również wcześniejsze ubezpieczenie pojazdu, które stanowi warunek wstępny do zarejestrowania go legalnie. Kiedy nabywamy pojazd o wartości przekraczającej 1000 zł od osoby fizycznej, musimy uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) w ciągu 14 dni od daty zakupu. Dodatkowo koniecznością jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC.