Nowe tablice rejestracyjne - dla kogo?

W najnowszym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji, szczegółowo regulowane są kwestie związane z rejestracją i oznaczaniem pojazdów. Zgodnie z dokumentem, który wejdzie w życie od 1 czerwca bieżącego roku, wprowadzono nowe wzory tablic rejestracyjnych dedykowanych "samochodom osobowym przeznaczonym do zawodów sportowych".

Nowe tablice rejestracyjne będą wyróżniały się na tle dotychczasowych nietypowym połączeniem kolorów, czyli żółtym tłem i czerwoną czcionką. W zależności od danego województwa kolor żółty może zostać zmieniony na biały. Kontrastujące kolory zdecydowanie zwiększą widoczność tablic, co jest istotnym aspektem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby uzyskać te nowe, żółte tablice, właściciele pojazdów będą musieli złożyć wniosek i przedstawić wyniki badań zgodności z warunkami technicznymi.

Reklama

Nowa norma dla czasowej rejestracji

Nowością jest też wprowadzenie pojęcia czasowej rejestracji. W związku z ustawą podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę w sierpniu 2023 roku, w Prawie o ruchu drogowym wprowadzono pojęcie "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". Oznacza to, że takie pojazdy będą zwolnione z obowiązku okresowych badań technicznych. W zamian muszą one przejść specjalne badania zgodne z wymogami technicznymi poszczególnych dyscyplin sportowych.

Samochody te będą dopuszczone do ruchu drogowego wyłącznie podczas trwania zawodów sportowych. Poza tym czasem ich obecność na drogach publicznych będzie zabroniona. Jest to ograniczenie, które zapewnia, że drogi pozostaną bezpieczne i niezagrożone przez pojazdy o zwiększonych parametrach technicznych, które nie są przystosowane do codziennego ruchu.