Mimo wszystko wyniki badań zaskakują. Reprywatyzacja nie była nigdy popularnym tematem, tym bardziej, że krąg osób, które potencjalnie mogłyby na niej skorzystać jest niewielki. Wynik sondażu oznacza, że nagłośnienie nieprawidłowości związanych z procesami zwrotu majątków i wynikły z tego polityczny kryzys w Warszawie mogły przekonać ankietowanych, że problem powinien zostać raz na zawsze przecięty uchwaleniem przez parlament specjalnej ustawy.

Na razie droga do tego daleka. PO zgłosiła projekt ustawy reprywatyzacyjnej, ale dotyczy on tylko Warszawy. PiS zajął wyczekującą postawę. Choć nie wyklucza przygotowania własnego projektu, to na razie czeka na rozwój wypadków. Jak pokazuje nasz sondaż, postulat zwrotu w całości lub części majątków byłym właścicielom ciszy się największym poparciem wśród elektoratu Kukiz 15 , popiera go ponad 80 proc zwolenników tej partii, pomysł popularny jest także wśród wyborców PO, PSL czy Nowoczesnej.

Nie mniej ciekawe są odpowiedzi na kolejne pytanie: Jaka część majątku powinna być zwrócona byłym właścicielom w ramach reprywatyzacji. Ponad jedna czwarta twierdzi, że zwrot powinien dotyczyć całości zabranego mienia, 23 proc. uważa, że nie powinno być zwracane więcej niż 50 proc. majątku a 21 proc. że byli właściciele lub ich spadkobiercy powinni się zadowolić najwyżej 15 proc.

Sondaż pokazuje też prawidłowość jeśli chodzi o wiek: im starszy ankietowany, tym na ogół mniej jest skłonny do zwracania dużej część mienia. Mimo wszystko te odpowiedzi pokazują, że może być przyzwolenie na zwrócenie byłym właścicielom lub ich spadkobiercom jeśli nie całości to naprawdę liczącej części ich majątku. Oczywiście może nastąpić zmian zdania jeśli okaże się, ze koszty takiej operacji dla budżetu będą duże. To był argument, który podnoszony był do tej pory przez przeciwników ustawowego rozstrzygnięcia kwestii związanych z reprywatyzacją.

>>> Czytaj też: Gra o władzę w Warszawie. Czy PO poświęci Gronkiewicz-Waltz?