Fundusz liczy, że ze względu na dużą wartość pożyczek, jakie powinny być udzielane w nowym programie, szerzej zainteresują się nim banki komercyjne.
NFOŚiGW przeznaczy na ten cel 300 mln zł. Środki te pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań. Zakładając, że średnia wartość złotowego kredytu mieszkaniowego w III kw. 2012 r. wynosiła 190,15 tys. zł, daje to bankom możliwość udzielenia kredytów z dopłatą wartych łącznie ponad 2 mld zł.
– Dotąd niewiele banków zajmowało się finansowaniem tego obszaru, ale aż 19 banków przystąpiło do zespołu Związku Banków Polskich w sprawie nowego programu, zaś osiem przygotowuje się poważnie do udziału w naborze pośredników finansowych – mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor zespołu programów publicznych w ZBP.
Już w październiku pisaliśmy, że chęć udziału w programie deklarują Credit Agricole oraz Deutsche Bank PBC.
Reklama
Na podobnych zasadach w NFOŚiGW funkcjonuje już program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, ale obsługują go głównie banki spółdzielcze.
Arkadiusz Lewicki wskazuje kilka przyczyn zainteresowania banków nowym programem funduszu. To możliwość dotarcia do nowych klientów i wartość potencjalnych kredytów, która zwiększa opłacalność wydatków na dystrybucję produktu. Ważna jest też perspektywa pojawienia się nowych programów związanych z finansowaniem inwestycji proekologicznych w ramach budżetu UE na lata 2014–2020.
– Wbankach rośnie zainteresowanie współpracą z instytucjami takimi jak NFOŚiGW. To dobry sposób na sprawdzenie, jak takie programy mogą funkcjonować, i przygotowanie się banku do finansowania większych inwestycji proekologicznych – wskazuje Lewicki.
Osoby, które zdecydują się na inwestycję w energooszczędny lokal, mogą liczyć w latach 2013–2018 na dotację do kredytu w wysokości od 11 tys. do 50 tys. zł.
– Pierwsze oferty dopłatowe do kredytów hipotecznych na budowę i zakup domów i mieszkań energooszczędnych oraz pasywnych pojawią się w okienkach bankowych prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału 2013 r. – mówi Witold Maziarz z NFOŚiGW.