Grupa BIK miała 2,54 mln zł straty netto, 3,74 mln zł straty EBIT w III kw. 2018


Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 2,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 3,74 mln zł wobec 4,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,63 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 4,4 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 5,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13,85 mln zł w porównaniu z 13,12 mln zł rok wcześniej.
"Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. osiągnął 13,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o blisko 6% w ujęciu r/r. Grupa zanotowała 11,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej, względem 3 mln zł zysku rok wcześniej. Wypracowała jednocześnie 5,9 mln zł zysku netto [ogółem], co oznacza ponad dwukrotny wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku (było 2,5 mln zł na plusie)" - czytamy w komunikacie.
Przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku Grupa BIK zwiększyła jednocześnie wartość kapitałów własnych o 6,6% do 100,5 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 205,1 mln zł, czyli o 6,4% więcej niż na koniec ubiegłego roku. Grupa cały czas bardzo dużą wagę przywiązuje do bezpiecznego finansowania nowych projektów, podano także.
"Na tegoroczny wzrost przychodów główny wpływ miało zakończenie i oddanie do użytkowania dwóch nowych inwestycji, po jednej w segmencie magazynowym i handlowym. Pierwsza dotyczyła budowy hali o powierzchni 11,5 tys. m2 w Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu. Drugą przekazaną inwestycją była Galeria nad Potokiem w Radomiu oferująca łącznie 5,2 tys. m2 powierzchni najmu. Na poprawę wyniku netto pozytywny wpływ miał osiągnięty zysk na wycenie nieruchomości inwestycyjnych, który częściowo został skonsumowany przez ujemne różnice kursowe" - powiedział prezes Mirosław Koszany, cytowany w komunikacie.
Grupa BIK zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 67,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie w portfelu spółki jest Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej o powierzchni najmu prawie 7 tys. m2 oraz Galeria Nad Potokiem w Radomiu oferująca 5,2 tys. m2 powierzchni użytkowej, przypomniano.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 0,42 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej.
Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)