Spółki Griffin Premium RE.. mają umowę przejęcia stołecznej Warta Tower


Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Podmioty kontrolowane przez Griffin Premium RE.. zawarły z KREH2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Chmielna S.á r.l. umowę, zgodnie z którą nabyli 100% praw i obowiązków w Chmielna Inwestycje KREH2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, posiadającej tytuł prawny do budynku biurowego Warta Tower w Warszawie, podało Griffin Premium RE.. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia praw i obowiązków w spółce przejmowanej wynosi ok. 55 mln euro, ale będzie ono podlegać korekcie uwzględniającej wartość aktywów netto na dzień zawarcia umowy w oparciu o bilans na zamknięcie spółki przejmowanej.
"Zakup jest finansowany środkami pochodzącymi z drugiej transzy kapitału udostępnionego spółce przez podmiot powiązany z jej głównym akcjonariuszem - Globalworth Asset Managers S.R.L., tj. przez spółkę Globalworth Finance Guernsey Limited, w ramach krótkoterminowego kredytu pomostowego w kwocie 55 mln euro" - czytamy w komunikacie.
Warta Tower obejmuje około 28 tys. m2 powierzchni wynajmowalnej brutto, generuje rocznie około 5,9 mln euro przychodów z czynszów najmu, jej współczynnik wynajęcia wynosi około 92%, a ważony średni okres najmu wynosi około 3,5 roku. Budynek biurowy będzie stanowił część generującego przychody portfela nieruchomości komercyjnych spółki, podsumowano.
Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.
(ISBnews)