Dotychczas w resorcie rodziny było czworo wiceministrów - sekretarz stanu Stanisław Szwed oraz podsekretarze: Marcin Zieleniecki, Kazimierz Kuberski i Barbara Socha. We wtorek na Twitterze KPRM poinformowała o powołaniu kolejnego wiceministra Pawła Wdówika.

Wdówik uczęszczał do Ośrodka dla Dzieci niewidomych w Laskach, jest także absolwentem Wydziału Psychologii UW. Jest twórcą systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim, od 1997 r. kierował Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych na UW.

W latach 1993-2003 był wykładowcą na Akademii Pedagogiki Specjalnej, w latach 2001-2010 pracował jako redaktor katolickiego Radia Józef. Od 2010 r. jest członkiem komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Jest żonaty, ma czworo dzieci.(PAP)

autorka: Olga Zakolska