Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 520 tys. w czerwcu wobec 500 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 7,1%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.