Konsensus rynkowy wynosił 7,7% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w czerwcu 7,1% w maju wobec 7% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.