Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 1.099,5 tys. wobec 1.090,4 tys. osób w styczniu.

Wcześniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 6,6 proc.