Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 540 tys. w lutym wobec 531 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 7,5%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec lutego 2021 r. wyniosła 6,5%.

Strefa euro

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3% w lutym 2021 r. wobec 8,3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 8,1% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,5% w lutym wobec 7,5% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.