Bezrobocie rejestrowane w sierpniu

Jak podała minister rodziny, szacowana przez MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2023 r. wyniosła 5,0 proc., a zatem utrzymała się na poziomie z końca poprzedniego miesiąca i była o 0,2 pkt. proc. niższa niż przed rokiem. Po raz ostatni niższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w sierpniu 1990 roku (wyniosła wówczas 4,5 proc.).

Bezrobocie w Polsce wśród najniższych w UE

Reklama

"Bezrobocie w Polsce należy dziś do najniższych w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia mierzona metodą Eurostatu w lipcu 2023 r. wyniosła 2,8 proc. i okazała się taka sama, jak w czerwcu bieżącego roku" - przekazała.

"Dobra sytuacja na rynku pracy jest efektem naszej troski o dobro i bezpieczeństwo Polaków. To dowód na to, że nasza polityka społeczna i gospodarcza przynosi owoce. Świadczy również o sile i odporności naszej gospodarki" - podsumowała.

Autorka: Katarzyna Herbut