Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką (DIW) i stowarzyszenie Mój Dochód Podstawowy (MGE) szukają 1500 chętnych, którzy zechcą wziąć udział w badaniu. 120 losowo wybranych osób od 2021 r. przez trzy lata będzie co miesiąc dostawać 1200 euro. Bez podatku i – co najważniejsze – bez żadnego świadczenia w zamian. Reszta będzie tworzyć grupę referencyjną. Warunki: biorący udział w badaniu muszą mieć skończone 18 lat i mieszkać na terytorium Niemiec.

Regularne ankietowanie i wywiady z uczestnikami mają odpowiedzieć na pytanie, jak otrzymywane za nic pieniądze wpływają na ich życie zawodowe, domowe finanse, relacje rodzinne, kontakty społeczne i zdrowie psychiczne. – Badanie to jest ogromną okazją do sprawdzenia w praktyce hipotez, które są stawiane w toczącej się od lat debacie na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego i jego wpływu na rzeczywistość społeczną – mówił Jürgen Schupp z berlińskiego DIW, prezentując projekt.

Cały tekst przeczytasz w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej