Wskazano w nim także, że "strona społeczna oczekuje pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą uwzględniającą propozycje resortu z 26 lutego 2021 r. oraz zapewnienia środków finansowych na ich realizację".

W piśmie, z którym zapoznała się PAP, podano ponadto, że "wszystkie strony zespołu deklarują gotowość niezwłocznego kontynuowania prac nad zwiększeniem poziomów minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych w kolejnych latach".

Zdanie odrębne zgłosiło Forum Związków Zawodowych. Ma ono zostać złożone w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni.

"FZZ będzie dążyć do przedstawienia propozycji MZ ku zadowoleniu grup zawodowych zgłaszających wątpliwości do propozycji z 26 lutego w zakresie podziału grup zawodowych" – wskazano w piśmie.

Po spotkaniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 26 lutego br. rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował, że ministerstwo przedstawiło do dyskusji kilka propozycji.

Jedna z nich to przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej. Oznaczałoby to, że od 1 lipca 2021 r. (a nie od 31 grudnia, jak stanowią obecne przepisy) żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Rzecznik informował wtedy, że MZ chce też podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z 8 czerwca 2017 r. Andrusiewicz mówił też, że resort zaproponował też, by od 1 lipca 2021 r. obowiązywał ustawowy mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi na odrębnych strumieniach finansowania. Chodzi m.in. o pielęgniarki, położne, ratowników medycznych i lekarzy mających specjalizację.