Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 165 mln zł m/m do 13,12 mld zł według stanu na koniec lutego, podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 35,33 proc.

"Zgodnie z informacjami z Ewidencji PFR z dn. 27.02.2023 r. (przed tzw. autozapisem do PPK), kolejne osoby przekonują się do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. W ciągu miesiąca liczba uczestników PPK zwiększyła się o 30 000 osób, a aktualna partycypacja w programie wynosi 35,33 proc., co daje 2,58 mln oszczędzających. W sumie już 302 tys. podmiotów umożliwia swoim pracownikom udział w pracowniczych planach kapitałowych - w ciągu miesiąca przybyło ich 1 tys." - czytamy w biuletynie.

Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 665 mln zł oraz dopłaty roczne w łącznej kwocie 706 mln zł. Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 4 137 zł do 4 669 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 100 proc. do 113 proc. zysku, podano.

Liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 2,94 mln, podano także.

(ISBnews)

Reklama