"Całkowite zobowiązania określono na 186,6 mld euro. To wzrost o 1,1% w porównaniu z budżetem na 2022 r.. W ramach pułapów wydatków określonych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 udostępniono 0,4 mld euro, co umożliwi UE reagowanie na nieprzewidziane potrzeby" - czytamy w komunikacie Rady.

Łączne płatności wynoszą 168,6 mld euro, co oznacza wzrost o 1% od 2022 r., podano oddano.

Zobowiązania to prawnie wiążące obietnice wydatkowania środków na działania, które są realizowane przez kilka lat. Płatności obejmują wydatki wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w roku bieżącym lub poprzednich latach.

"Z zadowoleniem przyjmuję nasze porozumienie w sprawie przyszłorocznego budżetu, ponieważ pozwoli nam ono skoncentrować się na priorytetowych obszarach UE w szczególnie niestabilnym kontekście geopolitycznym. Zapewnia również realistyczne podejście, uwzględniające aktualną sytuację gospodarczą, interesy podatników oraz konieczność sprostania nowym wyzwaniom, które mogą pojawić się w 2023 roku" - powiedział wiceminister finansów Republiki Czeskiej i główny negocjator Rady ds. budżetu UE na 2023 r. Jiří Georgiev, cytowany w komunikacie.

Reklama

W wyniku negocjacji Parlament uzyskał 1048,7 mln euro na swoje priorytety oprócz tego, co wstępnie zaproponowała Komisja. Środki te mają trafić m.in. na finansowanie programów i polityk, zmierzających ograniczania skutków wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego.

We wstępnym projekcie budżetu na 2023 r. Komisja ustaliła łączną kwotę zobowiązań na 185,59 mld euro i łączną kwotę płatności na 166,27 mld euro. Rada w swoim stanowisku określiła łączne zobowiązania na 183,95 mld euro i łączne płatności na 165,74 mld euro. Parlament w swoich poprawkach ustalił całkowite zobowiązania na 187,29 mld euro i łączne płatności na 167,61 mld euro. Następnie Komisja przedstawiła list w sprawie poprawek do projektu budżetu, ustalając łączną kwotę zobowiązań na 186,35 mld euro i łączną kwotę płatności na 168,66 mld euro.

Przyjęcie budżetu wymaga większości kwalifikowanej w Radzie w porozumieniu z Parlamentem Europejskim (art. 314 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Parlament i Rada mają teraz 14 dni na formalne zatwierdzenie osiągniętego porozumienia.

Po formalnym przyjęciu kompromisu przez Radę zostanie on przedyskutowany w Komisji Budżetowej, a następnie poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu (podczas listopadowej sesji w Strasburgu) i podpisany przez jego przewodniczącą.

(ISBnews)