"Decyzja rządu Stanów Zjednoczonych o ponownym zezwoleniu na użycie min przeciwpiechotnych przez siły zbrojne USA poza Półwyspem Koreańskim podważa światową normę w sprawie min przeciwpiechotnych. To norma, która uratowała dziesiątki tysięcy ludzi w ciągu ostatnich 20 lat" - podkreśliła w oświadczeniu rzeczniczka.

Jak przypomniała, większość ofiar min to dzieci. Przekonanie, że broń ta jest niezgodna z międzynarodowym prawem humanitarnym, skłoniło 164 państwa, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej do przystąpienia do Konwencji o zakazie min przeciwpiechotnych. "Ich użycie w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i przez dowolny podmiot jest całkowicie niedopuszczalne dla Unii Europejskiej" - zaznaczyła Battu-Henriksson.

Jak dodała, zarówno UE, jak i USA są głównymi dostawcami pomocy na rzecz wyeliminowania min na całym świecie, wspierają usuwanie min, edukację na temat związanego z nim ryzyka, dostarczają pomoc dla ofiar i zabiegają o niszczenie zapasów takiej broni.

"Ponowne zezwolenie na użycie min przeciwpiechotnych stoi nie tylko w bezpośredniej sprzeczności z tymi działaniami, ale także negatywnie wpływa na porządek międzynarodowy oparty na przepisach. UE liczy na to, że USA pozostaną partnerem i głównym dostawcą pomocy na rzecz działań przeciw stosowaniu min" - zaznaczyła rzeczniczka.

Stany Zjednoczone ogłosiły w miniony piątek, że zmieniają swoją politykę w sprawie min przeciwpiechotnych. Uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla Międzynarodowa Kampania na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL) oceniła, że decyzja ta jest zdecydowanie sprzeczna z rolą USA jako największego podmiotu przyczyniającego się do eliminowania min na świecie.

Zakaz stosowania przez amerykańską armię min przeciwpiechotnych na całym świecie z wyjątkiem Półwyspu Koreańskiego został wprowadzony w 2014 r. przez prezydenta Baracka Obamę. Administracja Donalda Trumpa tłumaczy, że decyzja ta postawiła amerykańskie siły w "niekorzystnej pozycji w sytuacji konfliktu z naszymi wrogami" dlatego trzeba było ją zmienić.

W 1997 w Ottawie podpisano Konwencję o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. Ratyfikowało ją 161 krajów.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)