Słowa prezydenta Władimira Putina o tym, że obywatele wypowiedzą się na temat "całego pakietu poprawek" można zdaniem "NG" interpretować na różne sposoby. Oznaczać one mogą, że obywatele odpowiedzą tylko na jedno pytanie: czy są za, czy przeciw zaproponowanym poprawkom. Można je również zrozumieć tak, że odbędzie się głosowanie w sprawie każdej z poprawek. Gazeta zaznacza, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że władze nie przewidują referendum; jak pisze "NG, odbędzie się swego rodzaju głosowanie konsultacyjne, którego tryb określony zostanie dekretem prezydenta.

"Kiedy rządząca elita polityczna proponuje od razu kilka poprawek do konstytucji, to wszystkie one są w jej interesach" - zauważa "Niezawisimaja Gazieta". Jednak "ustawa zasadnicza obowiązuje dłużej, niż te elity utrzymują się u władzy" - argumentuje. Głosowanie naraz nad całym pakietem zmian oznacza według niej "plebiscyt na temat zaufania" do Putina.

Tymczasem obywatel może zgadzać się z nowym podziałem kompetencji władz, zaproponowanym w poprawkach, ale nie oznacza to, że opowiada się także za prymatem prawa krajowego nad międzynarodowym - wskazuje dziennik. Jak ostrzega, "priorytet ustawodawstwa krajowego (...) w perspektywie osłabia mechanizmy powstrzymujące elity przed decyzjami autorytarnymi i faktycznym naruszaniem praw obywateli".

Dziennik "Wiedomosti" w artykule redakcyjnym podkreśla, że Putin wniósł do parlamentu projekt ustawy ws. poprawek do konstytucji zaledwie cztery dni po tym, gdy w orędziu zaproponował zmiany w ustawie zasadniczej. To "rekordowa szybkość" - piszą "Wiedomosti" - która "pokazuje, jaka jest rola i miejsce wszystkich innych instytucji państwowych i społecznych" w zmienianiu konstytucji. Zdaniem gazety rola powołanej przez prezydenta grupy roboczej ds. zmian w konstytucji "okazała się znikoma" i "Kreml wszystko zrobił sam".

"Zresztą, niewiele było wątpliwości, że przerobienie systemu rządów z superprezydenckiego na superputinowski będzie zrobione szybko i według również putinowskich szablonów" - oceniają "Wiedomosti".

Putin wniósł w poniedziałek do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej, projekt ustawy oparty na ogłoszonych przez niego niedawno propozycjach zmian w konstytucji. Projekt przewiduje przeprowadzenie ogólnokrajowego głosowania na temat poprawek. Formuła głosowania nie jest jeszcze skonkretyzowana.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)