Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wezwała w środę państwa członkowskie Funduszu do udzielenia pomocy ukraińskiej gospodarce. "Georgieva zasugerowała, że wsparcie powinno być udzielane w formie dotacji w ramach skoordynowanego wysiłku krajów członkowskich funduszu" - napisał FT.

W poniedziałek prezes Banku Światowego (BŚ) David Malpass zapowiedział, że zarząd jego organizacji "W ciągu najbliższych kilku tygodni" przedyskutuje wdrożenie nowej puli środków do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Pakiet przewiduje ok. 170 mld dolarów i ma zostać rozdysponowany w okresie od kwietnia 2022 r. do czerwca 2023 r. Kwota ta jest kontynuacją wcześniejszego programu finansowego do walki z pandemią Covid-19.

W środę Malpass zaznaczył, że "wojna wywiera presję na ubogich ludzi na całym świecie, zwiększając obciążenie długami w wielu krajach, a poprzez niedobory żywności, paliwa i nawozów destabilizuje bezpieczeństwo żywnościowe". Według niego kryzys może trwać "co najmniej kilka miesięcy, a prawdopodobnie do przyszłego roku".

"Zobowiązania, podjęte podczas wiosennych spotkań MFW i Banku Światowego, pojawiły się po tym, jak w zeszłym tygodniu minister finansów Ukrainy Sergii Marchenko wezwał do natychmiastowego wsparcia finansowego w wysokości dziesiątek miliardów dolarów w celu pokrycia deficytu budżetowego kraju" - uważa Financial Times. W marcu wydatki publiczne Ukrainy przekroczyły dochody o około 2,7 mld dolarów, a w kwietniu i maju Ukraina spodziewa się pogłębienia tej luki do 5-7 mld dolarów miesięcznie.

Reklama

MFW spodziewa się, że gospodarka Ukrainy skurczy się w tym roku o 35 proc., ponieważ wojna ograniczyła produkcję. FT przeprowadził rozmowę z Sergiejem Marchenko, w której stwierdził, że ukraiński rząd znalazł się "pod wielką presją" w związku ze spadkiem wpływów z podatków.

Podczas środowej konferencji prasowej, Georgieva zaznaczyła, że obecnie "największym priorytetem" funduszu przeciwkryzysowego BŚ jest zapewnienie Ukrainie wsparcia potrzebnego w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Jak zasugerowała wpłaty miałyby wpływać na założone w tym miesiącu konto, przeznaczone do przyjmowania dotacji i pożyczek "mających na celu pomoc Ukrainie w zaspokojeniu jej potrzeb w zakresie bilansu płatniczego i budżetu oraz pomoc w ustabilizowaniu jej gospodarki".

Malpass powiedział w środę, że Bank Światowy jest gotowy do wypłaty 1,5 mld dolarów na pokrycie wynagrodzeń w sektorze publicznym i innych potrzeb budżetowych. Wypłata ta byłaby uzupełnieniem prawie 1 mld dolarów w ramach nadzwyczajnych środków finansowych wypłaconych Ukrainie wkrótce po inwazji. FT przekazał słowa Malpassa, który poinformował, że BŚ odbędzie w czwartek spotkania "z Ukrainą i krajami wspierającymi, aby zapewnić pomoc dla krótko- i długoterminowych potrzeb narodu ukraińskiego".

Georgiewa dodała w środę, że fundusz rozpocznie również prace nad nowym programem dla Ukrainy, ale zaznaczyła, że nie będzie on realizowany, gdy "działania wojenne wciąż trwają".