W środę w ramach pilotażowej operacji dostarczono siedem ton środków ochrony osobistej do Bułgarii. Ładunek obejmował ponad 500 tys. masek ochronnych zakupionych przez ten kraj, przy czym UE pokryła koszty transportu.

"Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga dostarczać niezbędne wyposażenie medyczne tam, gdzie jest ono potrzebne. Ponadto wspiera państwa członkowskie w przewozie personelu medycznego lub przyjmowaniu pacjentów z innych państw członkowskich, co jest dowodem europejskiej solidarności. Po skutecznym dostarczeniu środków ochrony do Bułgarii w najbliższych tygodniach zrealizujemy więcej operacji" - powiedział komisarz UE do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Budżet instrumentu na ten cel to 220 mln euro. Pieniądze mają być wykorzystane do transportu środków medycznych do miejsc, w których są one najbardziej potrzebne oraz przewozu pacjentów między państwami członkowskimi UE lub z państw członkowskich do krajów sąsiednich w przypadkach, kiedy służba zdrowia jest przeciążona.

Fundusze mogę być też przeznaczone na transport pracowników medycznych i mobilnych zespołów medycznych między państwami członkowskimi UE oraz do krajów sąsiednich, aby pomoc medyczna trafiła tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

17 czerwca KE przedstawiła państwom członkowskim procedury i kryteria składania wniosków o finansowanie. Państwa członkowskie mogą obecnie składać wnioski do KE.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, który dysponuje budżetem w wysokości 2,7 mld euro, uruchomiono 16 kwietnia br.