Konsensus rynkowy to wzrost o 10% w ujęciu miesięcznym.