Zmniejszenie się produktu krajowego brutto o 9,5 procent przewidziane jest przy założeniu, że szerzenie się koronawirusa będzie pod kontrolą zarówno we Włoszech, jak i w wymiarze globalnym.

Jeśli natomiast - podkreślono w najnowszym biuletynie - pojawią się "ogniska zakażeń o znacznej wielkości", to PKB może spaść w tym roku nawet o 13 procent.

Poprawa przewidywana jest w dwóch kolejnych latach.

Jednocześnie w analizie sytuacji gospodarczej włoski bank centralny podkreślił, że sygnały świadczące o poprawie widać od maja, czyli od momentu złagodzenia większości restrykcji dotyczących działalności produkcyjnej. (PAP)