Von der Leyen uważa, że UE musi rozwijać własne zdolności związane z obronnością.

"PESCO jest wspierane nowym, liczącym 8 mld euro Europejskim Funduszem Obronnym i pomoże nam rozwinąć zdolność wojskowe Europy razem. Mamy przemysł, mamy wiedzę. To czego potrzebujemy, to wykorzystanie innowacji w służbie wspólnych zdolności wojskowych" - powiedziała dodając, że wzmocni to interoperacyjność państw członkowskich.

Szefowa KE oświadczyła też, że południowe sąsiedztwo UE jest dla Wspólnoty "strategicznie ważne" w kontekście bezpieczeństwa i stabilności. "Zdecydowaliśmy odnowić nasze partnerstwo z południowym sąsiedztwem, po pierwsze po to, aby walczyć z pandemią" - wskazała von der Leyen.

Stworzone w 2017 roku PESCO jest określonym w traktacie mechanizmem współpracy wojskowej i obronnej obejmującym 25 państw członkowskich UE. Ma stanowić kluczowe narzędzie zwiększające zdolność Unii do przyjęcia większej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie rozdrobnienia przemysłu obronnego i zwiększenie zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego za pomocą projektów opartych na współpracy.

Reklama

Ponieważ w 2020 roku PESCO poddano strategicznemu przeglądowi, Parlament Europejski ma głosować podczas drugiej październikowej sesji plenarnej nad projektem zalecenia w sprawie wdrażania i zarządzania PESCO.

Von der Leyen: słabością UE jest brak interoperacyjności systemów wojskowych

Jedną z głównych słabości UE jest brak interoperacyjności systemów wojskowych - powiedziała w piątek po zakończeniu unijnego wideoszczytu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Drugi dzień posiedzenia był poświęcony obronności i bezpieczeństwu.

"NATO jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa europejskiego. Ale Unia Europejska jako całość ma więcej zadań, jeśli chodzi o stabilizację i bezpieczeństwo, niż zadania w ramach NATO. Musimy być na to gotowi" - podkreśliła von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.

"Jedną z naszych głównych słabości jest fragmentaryzacja różnych systemów wojskowych. Brak interoperacyjności. Koszty są zbyt wysokie. (...) Jednym z celów autonomii strategicznej UE jest wspólne podejście do zdolności wojskowych. Tak żeby nie tylko istniała interoperacyjność, ale też możliwość dzielenia się zasobami" - dodała szefowa KE, w przeszłości minister obrony Niemiec.

Von der Leyen: pandemia ujawniła zbyt dużą zależność UE w łańcuchach dostaw

Pandemia koronawirusa ujawniła zbyt dużą zależność UE w niektórych krytycznych łańcuchach dostaw - powiedziała w piątek po zakończeniu unijnego wideoszczytu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Pandemia ujawniła wiele zbytecznych zależności w krytycznych łańcuchach dostaw" - oznajmiła szefowa KE na konferencji prasowej w Brukseli.

"W długim okresie rozwiązaniem będzie przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jest to nie tylko (...) silny element walki ze zmianą klimatu, ale też redukuje zależność w dziedzinie np. surowców ziem rzadkich" - dodała von der Leyen.

Piątkowa sesja Rady Europejskiej była poświęcona obronności i bezpieczeństwu.