Według Bloomberga współpraca z krajami afrykańskimi jest elementem projektu zewnętrznej strategii energetycznej UE, który zakłada pełne uniezależnienie się od rosyjskich surowców.

Według tego projektu kraje afrykańskie, zwłaszcza w zachodniej części kontynentu, takie jak Nigeria, Senegal i Angola, mają znaczny potencjał w zakresie eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Zdaniem Bloomberga unijny projekt strategii energetycznej ma również na celu przygotowanie Wspólnoty do importu 10 mln ton odnawialnego wodoru do 2030 r., aby w ten sposób zastąpić gaz z Rosji, co byłoby zgodne z Europejskim Zielonym Ładem w sprawie rezygnacji z paliw kopalnych i neutralności klimatycznej.

Wśród kroków zastępowania rosyjskiego importu unijny projekt zakłada także: pełną realizację umowy ze Stanami Zjednoczonymi o dodatkowej dostawie 15 mld m sześc. LNG w 2022 r. i ok. 50 mld m sześc. rocznie do 2030 r.; podpisanie trójstronnego porozumienia z Egiptem i Izraelem w sprawie zwiększenia dostaw LNG do lata 2022 r.; podwojenie przepustowości Południowego Korytarza Gazowego, który dostarcza gaz z Azerbejdżanu do Europy do 20 mld m sześc. rocznie; rozważenie możliwości importu gazu z Kanady; przekierowanie przesyłek LNG z Azji do Europy.

Reklama