Bloomberg przypomina, że projekt sankcji przewidywał, iż wszelkie umowy dotyczące nieruchomości zawierane z obywatelami Rosji, w tym na stałe zamieszkującymi w UE, będą podlegać sankcjom. Pod naciskiem Cypru postanowienie to zostało wycofane.

Wcześniej istniało ryzyko załamania się branży budowlanej na Cyprze, która zapewnia 6 proc. PKB.

Rosyjscy mieszkańcy mają na Cyprze ulokowane 172 miliardy dolarów, co stanowi 7-krotność PKB tego kraju. W rezultacie Cypr zgromadził prawie 20 proc. odpływu netto kapitału z Rosji w ciągu ostatnich 20 lat. (PAP)