Najnowsze dane pokazują, że w 2021 roku w Rosji na 100 tys. mieszkańców przypadało 328 więźniów. Niewiele niższy wskaźnik osadzonych notowano w Turcji, gdzie na 100 tys. mieszkańców było 325 osadzonych.

Szkocja, Anglia i Walia również znalazły się wysoko w zestawieniu. Wskaźnik osadzonych w tych krajach był znacznie powyżej średniej 102 krajów europejskich. W ubiegłym roku w Szkocji było 135 więźniów na 100 tys. mieszkańców, a w Anglii i Walii po 132.

Liechtenstein i Monako to państwa z najniższym wskaźnikiem osadzonych na 100 tys. mieszkańców, odpowiednio 31 i 33.

Według danych Rady Europy, w latach 2020-2021 liczba więźniów w Europie spadła. Przypisuje się to sądowym zatorom i opóźnieniom powstałym w wyniku pandemii, a także przypadkom zwalniania osadzonych z więzień w niektórych krajach w celu zapobiegania lub ograniczania rozprzestrzenianie się Covid-19. Z tego powodu oczekuje się, że ubiegłoroczny spadek będzie tymczasowy. Pojawiają się już doniesienia o ponownym wzroście liczby więźniów.

Reklama
ikona lupy />
Wskaźnik osadzonych w krajach Europy / statista.com