Jak dodała w rozmowie z PAP rzecznik ratusza Karolina Gałecka, przetarg na projekt III linii najprawdopodobniej zostanie ogłoszony pod koniec roku, gdy gotowa już będzie kompleksowa koncepcja przebiegu trzeciej nitki podziemnej kolei.

W czwartkowym komunikacie ratusz podkreślił, że Praga-Południe to druga pod względem liczby mieszkańców dzielnica Warszawy z bardzo intensywną zabudową mieszkaniową. Budowa metra na Pradze-Południe ma umożliwić sprawną obsługę komunikacyjną osiedli położonych na trasie przebiegu linii: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Kinowa, Grochów-Południe, Gocław.

Celem analizy było szczegółowe zbadanie trzech wariantów przebiegu I etapu budowy linii metra M3: dwóch zaproponowanych przez miasto, jednego - przez wykonawcę.

"W ramach zakończonego już pierwszego etapu prac otrzymaliśmy wstępny raport, zawierający wstępną analizę w zakresie przebiegu linii i lokalizacji stacji, informacje o otoczeniu planowanej trasy, uwarunkowania transportowe i techniczne, możliwości realizacyjne, powiązania stacji z innymi środkami komunikacji" - poinformował ratusz.

Reklama

"Wyniki wstępnej analizy wariantów przebiegu linii i usytuowania stacji wskazują jednoznacznie jako najkorzystniejszy przebieg linii M3 na Pradze-Południe w lokalizacji: Dworzec Wschodni - wzdłuż ulicy Kijowskiej, na wprost budynku Dworca PKP Warszawa Wschodnia; Mińska - wzdłuż ulicy Podskarbińskiej, na północ od skrzyżowania z ciągiem Stanisławowska-Dwernickiego; Rondo Wiatraczna - po północnej stronie ronda Wiatraczna, wzdłuż ul. Grochowskiej; Ostrobramska - wzdłuż ul. Zamienieckiej, przy skrzyżowaniu z Ostrobramską, Gocław - wzdłuż ul. Fieldorfa, na skrzyżowaniu z ul. Bora-Komorowskiego" - czytamy.

Jak wskazano, autorzy opracowania zidentyfikowali "szereg dylematów i wniosków o charakterze planistycznym i projektowym", które zostaną przeanalizowane w drugiej fazie opracowania. Do końca roku ma powstać pełne opracowanie dotyczące przebiegu linii metra, które zawierać będzie szczegółową analizę porównawczą wariantów.

Stacją przesiadkową między II a III linią metra będzie stacja "Stadion Narodowy", a kolejną na planowanej linii - "Warszawa Wschodnia".

Jak tłumaczy ratusz, wykonane Studium Technicznego pozwoli na podjęcie kolejnych działań związanych z budową, takich jak badania geologiczne, studium wykonalności oraz projekty koncepcyjne oraz budowlane.