Wcześniej ZRID, czyli Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, uzyskały trzy odcinki S7: Strzegowo - Pieńki, Pieńki - Płońsk oraz Mława - Strzegowo, na których trwają już prace budowlane.

Odcinek Napierki - Mława to ostatni z czterech fragmentów drogi ekspresowej S7 na terenie północnego Mazowsza, na które zostały już podpisane umowy na realizację. Po rozpoczęciu prac budowlanych na odcinku Napierki - Mława, roboty obejmą całość ponad 70-kilometrowego odcinka między granicą województwa warmińsko-mazurskiego a Płońskiem.

Zgodnie z kontraktem powstanie droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Zostanie wykonany remont wybranych dróg lokalnych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstanie m.in. 14 obiektów inżynierskich oraz dwa węzły: Mława Północ i Mława Wschód. Wzdłuż trasy planowane są dwa miejsca obsługi podróżnych w Pepłowie po obu stronach drogi. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, które realizuje zadanie za 294,7 mln zł. Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie drogi zawarta została 20 grudnia 2017 r. Planowany termin zakończenia kontraktu to II kwartał 2021 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka