Według podsumowania minionego roku zamieszczonego na stronie opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 2020 roku na terenie województwa w trakcie realizacji znajdowało się ponad 60 kilometrów dróg oraz 17 obiektów mostowych.

Jak informuje Agata Andruszewska, rzecznik GDDKiA w Opolu, zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Niemodlina, o długości około 11,5 km, wynosi obecnie około 60 proc. Wykonawca prowadzi prace na całej długości kontraktu. Obwodnica ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego), powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości prawie 300 m. Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina oraz wsi Brzęczkowice i Sosnówka. Odcinek zostanie oddany do ruchu w IV kwartale 2021 roku.

W lipcu rozpoczęły się prace przy budowie północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,6 km. Aktualne zaawansowanie kontraktu wynosi około 23 proc. W ramach inwestycji powstanie docelowo 18 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

Pod koniec roku zakończyły się procedury prawne wymagane do rozpoczęcia budowy obwodnicy Olesna w ciągu przyszłej trasy S11 o długości prawie 25 km. Wykonawca rozpoczął juz prace przy budowie trasy, która w założeniu będzie drogą ekspresową, dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł Olesno wraz z dwoma rondami na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 oraz kolejne dwa ronda - na początku i końcu obwodnicy. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

Także pod koniec roku rozpoczęły się prace w terenie pod przyszłą obwodnicę Praszki w ciągu drogi krajowej 45 o łącznej długości 12,8 km. Obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

Poza zadaniami realizowanymi na terenie woj. opolskiego Oddział GDDKiA w Opolu odpowiadają za budowę drugiego etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11 na terenie województwa wielkopolskiego. Aktualne zaawansowanie prac dla tej inwestycji jest na poziomie ponad 80 proc. Powstaje ok. 6,8 km drogi ekspresowej wraz z łącznikiem z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i poprawione będzie połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w III kwartale 2021 roku.