“W czasie prowadzenia prac budowlanych wyłączona z ruchu kolejowego zostanie najpierw linia dalekobieżna, a następnie po zakończeniu przebudowy – linia podmiejska. Wyłączone z ruchu drogowego zostaną Aleje Jerozolimskie (odcinkami) z utrzymaniem komunikacji autobusowej w największym możliwym zakresie” - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

W ramach modernizacji linii średnicowej jest planowana budowa dwóch przystanków kolejowych w rejonie ronda de Gaulle’a oraz pomiędzy ul. Solec i Wybrzeże Gdańskie. Przystanek de Gaulle’a (nazwa robocza) będzie zintegrowany z komunikacją miejską – tramwajową i autobusową.

Planowana jest również budowa łącznika dla pieszych pod układem torowym pomiędzy dworcem Warszawa Centralna, stacją Warszawa Śródmieście i dalej w kierunku stacji metra Centrum. Zaznaczono jednocześnie, że w związku z brakiem zainteresowania Urzędu m. st. Warszawy przedłużeniem łącznika do antresoli Metra, zostanie on zakończony wcześniej z wyjściem na poziom terenu przed stacją.

Zarządca kolejowej infrastruktury, czyli spółka PKP PLK nadal nie otrzymały jasnej deklaracji od stołecznego ratusza, czy miasto zamierza uczestniczyć w przebudowie linii średnicowej, tak aby poprawić komunikację w obrębie Warszawy.

Już w marcu 2019 roku spółka PKP PLK wystąpiła do samorządu Warszawy z kilkoma propozycjami. Chodzi m.in. o budowę pieszego podziemnego połączenia między stacją Warszawa Śródmieście a warszawskim metrem lub wydłużenie linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej do stacji Warszawa Śródmieście. Obecnie linia WKD kończy się przed dworcem Warszawa Centralna.

W trakcie przebudowy tuneli linia nie zostanie zamknięta. Prace będą trwały na przemian po jednym torze linii dalekobieżnej i podmiejskiej, tak aby można było prowadzić ruch po pozostałych dwóch. Warszawska linia średnicowa składa się z dwóch linii (dalekobieżnej i podmiejskiej) po dwa tory każda.