"Od 1 stycznia 2021 roku Magdalena Kukuła będzie przewodniczyć Grupie ds. Strategii i Polityki CANSO Europe. To pierwszy raz w historii, gdy Polka będzie koordynować strategiczno-polityczne działania organizacji lotniczej zrzeszającej wszystkie światowe agencje żeglugi powietrznej" - poinformowało w piątek PAŻP.

CANSO jest organizacją zrzeszającą dostawców służb żeglugi powietrznej ze świata (CANSO Global) oraz Europy (CANSO Europe), do której należy PAŻP. Siedziba CANSO Europe znajduje się w Brukseli. W ramach CANSO Europe wyodrębniona została Grupa ds. Strategii i Polityki, która inicjuje, koordynuje i odpowiada za działania o charakterze strategiczno-politycznym organizacji na poziomie europejskim.

Ponadto, Grupa ds. Strategii i Polityki, w porozumieniu z prezesami europejskich dostawców służb żeglugi powietrznej wyznacza strategię dla całej organizacji, a także reprezentuje interesy branży w Europie i na świecie.

PAŻP przekazała, że Kukuła, która jest dyrektorem biura strategii i współpracy międzynarodowej PAŻP, została wybrana głosami reprezentantów europejskich dostawców służb żeglugi powietrznej (ANSP). Zastępcami Kukuły będą przedstawiciele dwóch innych europejskich ANSP – Włoch (ENAV) oraz Niemiec (DFS).

"Rok 2021 może być przełomowy dla lotnictwa, znajdującego się obecnie w największym w historii kryzysie. To pierwszy rok, gdy wg prognoz ruch może zacząć się odbudowywać. To także prawdopodobny rok wejścia w życie nowych regulacji unijnych dotyczących Europejskiej Jednolitej Przestrzeni Powietrznej, które mogą zmienić dotychczasowe ramy funkcjonowania dostawców służb żeglugi powietrznej w Europie" - wskazała PAŻP.

Reklama

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.