Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -11,8 pkt wobec -11,6 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -2,8 pkt wobec -1,9 pkt w poprzednim miesiącu. 

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -0,1 pkt wobec 2,1 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -0,4 pkt wobec -0,7 pkt w poprzednim miesiącu. 

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -11,5 pkt w styczniu wobec  -10,7 pkt miesiąc wcześniej.

Nowo wprowadzony wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w lutym 100,8 pkt wobec 102 pkt w poprzednim miesiącu.

W strefie euro wskaźnik koniunktury gospodarczej wzrósł o 0,9 pkt m/m i wyniósł 103,5 pkt w lutym 2020 r., podała także Komisja Europejska. Konsensus rynkowy wynosił 102,7 pkt.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w lutym 105 pkt wobec 105,3 pkt w poprzednim miesiącu.