"Green Bonds umożliwiły nam dalszą dywersyfikację bazy inwestorskiej, jako że zakupione zostały w dużej części przez inwestorów z wyraźnym zorientowaniem na inwestycje w obligacje typu „green”. W zeszłym tygodniu odbyliśmy trzydniowe roadshow wśród inwestorów w Europie. Rozmawialiśmy z ponad 30 inwestorami z Londynu, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii. Zainteresowanie naszą emisją było bardzo duże, co przełożyło się na zgłoszony przez inwestorów popyt podczas dzisiejszej emisji" - poinformował, cytowany w komunikacie, Piotr Nowak, wiceminister finansów.

"Pozwoliło nam to na podniesienie kwoty wyemitowanych obligacji do 750 mln EUR, z wcześniej zakładanego poziomu 500 mln EUR, a także zawężenie marży ponad stopę swapową ze wstępnie ogłoszonego poziomu ok. 60 pb do ostatecznie 48 pb. Uzyskana rentowność obligacji jest analogiczna, jaką uzyskalibyśmy w przypadku standardowej emisji publicznej na rynku euro o tym samym 5-letnim terminie zapadalności i wyniosła 0,634 proc." - dodał.

Jak poinformowano, głównym celem emisji jest finansowanie projektów "korzystnie wpływających na środowisko".

"Obejmują one finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z wymogami określonymi w Green Bond Framework, który został opracowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie międzynarodowych standardów ICMA Green Bond Principles" - podano w komunikacie.

"W szczególności pozyskane środki posłużyć mogą do finansowania wydatków budżetowych w 2017 r. odpowiadających w/w kryteriom lub na refinansowanie analogicznych wydatków poniesionych w latach 2014-2016" - dodano.

W ciągu 12 miesięcy od rozliczenia transakcji przedstawione ma zostać zestawienie pokazujące na jakie cele środki zostały wykorzystane.

Prowadzącymi księgę popytu były HSBC, JP Morgan oraz PKO BP. (PAP)