Francja ma 9 proc. udział w zagranicznych inwestycjach w Polsce i plasuje się pod tym względem na drugim po Niemczech miejscu, wyprzedzając m.in. Holandię i Stany Zjednoczone. Łącznie na koniec 2022 roku francuskie inwestycje osiągnęły wartość 108 mln złotych - podała w czwartek obchodząca 30-lecie działalności Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). Trzecia część zainwestowanego kapitału trafiła do naszego kraju w ciągu ostatnich pięciu lat, co pokazuje wzrost dynamiki inwestycji - dodali przedstawiciele izby.

To wcale nie handel dominuje

"Wbrew pokutującemu mitowi, handel nie jest największym obszarem, w którym koncentrują się francuskie inwestycje. Najwięcej kapitału - 27 proc. ulokowano w przemyśle, drugą w kolejności branżą jest informacja i komunikacja, transport i logistyka - 24 proc. Handel znalazł się na trzecim miejscu - z 18 proc. udziału. Kolejne miejsca zajmują usługi profesjonalne - 10 proc., finanse i bankowość - 10 proc., obsługa rynku nieruchomości - 8 proc. i budownictwo - 3 proc." - powiedziała dyrektor CCIFP Joanna Jaroch-Pszeniczna.

Reklama

Jak podano w raporcie CCIFP, 1200 firm z udziałem francuskiego kapitału działających w Polsce zapewnia 4 proc. całkowitego zatrudnienia i 5 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych. Wartość wymiany handlowej między Francją a Polską osiągnęła w 2023 roku poziom 35 mld euro. Mamy przy tym korzystny bilans, bo wartość polskiego eksportu jest większa od importu o 8,4 mld euro. Francja jest dla Polski trzecim kierunkiem eksportowym. W 2023 r. trafiły tam towary i usługi o wartości 21,5 mld euro.

Jak podkreśliła Joanna Jaroch-Pszeniczna, wiele francuskich firm działa w branżach "wiedzochłonnych" o najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego, takich jak: produkcja farmaceutyczna i chemiczna, wytwarzanie sprzętu transportowego, a także urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych. Francuskie przedsiębiorstwa wyróżniają się również pod względem wielkości zatrudnienia - przeciętnie zatrudniają 500 pracowników. Średnia dla ogółu zagranicznych firm w Polsce wynosi 300 zatrudnionych.

"Blisko dwie trzecie francuskich przedsiębiorstw zadeklarowało, że stale współpracuje w Polsce z ponad 100 lokalnymi firmami, a co piąte szacuje, że liczba ich polskich partnerów przekracza tysiąc podmiotów" - dodała Jaroch-Pszeniczna.

Czy od kontaktów polsko-francuskich zależy przyszłość UE?

Zdaniem dr Stanisława Kluzy z Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank, współautora raportu CCIFP - przyszłość Unii Europejskiej zależy od wzmocnienia relacji politycznych i gospodarczych między państwami, które scalają dziś Europę, wśród których Francja i Polska odgrywają szczególną rolę. "Dotychczasowa bogata historia współpracy może stać się fundamentem dla strategicznych sektorów obu krajów, takich jak przemysł, energetyka, cyfryzacja i obronność" - ocenił Kluza. (PAP)