W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,7% i wyniosło 4 329,71 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło 5 791,5 tys. osób, podano w komunikacie.

Dwunastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia zwiększył się o 3-3,1% r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 3% r/r w listopadzie (wobec wzrostu o 3,1% r/r w październiku br.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w listopadzie zwiększyły się o 3,4-4,4% r/r, przy średniej na poziomie 3,88% r/r (wobec 3,6% wzrostu w październiku br.). 

>>> Czytaj też: Geriatryzacja życia politycznego. To nie jest demokracja dla młodych ludzi