Rezolucję przyjęto 14 głosami. Była to pierwsza od prawie ośmiu lat rezolucja Rady Bezpieczeństwa dotycząca Izraela i Palestyńczyków. (PAP)