Laser-Med zmieni profil działalności na inwestowanie w firmy z branży gierWarszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Laser-Med zamierza zmienić profil działalności na inwestowanie w podmioty z branży gier komputerowych oraz mobilnych, podała spółka.

Dotychczasowa działalność Laser-Med była skoncentrowana głównie na świadczeniu usług w zakresie medycyny estetycznej. W sierpniu 2012 roku zadebiutowała na rynku NewConnect.

"Przyjęcie przez zarząd Laser-Med nowych założeń do kierunków rozwoju otwiera nowy rozdział w historii spółki. Dostrzegliśmy bardzo wysoki potencjał wzrostu sektora gier komputerowych i mobilnych, stąd też decyzja o rozpoczęciu realizowania inwestycji w tym segmencie rynkowym. Laser-Med chce wspierać podmioty zajmujące się produkcją gier w wielu obszarach ich funkcjonowania, począwszy od opracowywania modelu biznesowego i finansowego, pozyskiwania przez nie finansowania oraz komunikacji z rynkiem. Jesteśmy przekonani, że nowy kierunek rozwoju pozwoli nam na budowanie wartości spółki w oparciu o silne fundamenty" - powiedział prezes January Ciszewski, cytowany w komunikacie.

Laser-Med będzie poszukiwał podmiotów działających w branży gier, które posiadają w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje i planują realizować kolejne, perspektywiczne gry. Będzie oferował swoim partnerom współpracę w wielu obszarach, m.in. budowania modelu biznesowego i finansowego, wsparcia spółek w zakresie pozyskiwania przez nie finansowania na dalszy rozwój oraz prowadzenia komunikacji z rynkiem kapitałowym, podano także.

Spółka wyjaśniła, że dotychczasowa działalność Laser-Med była skoncentrowana głównie na świadczeniu usług w zakresie medycyny estetycznej. Nie przynosiła ona jednak oczekiwanych rezultatów, dlatego też podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Laser-Med w dniu 21 marca 2017 r. podjęte zostały uchwały o zmianie przedmiotu działalności, zmianie siedziby oraz zmianie składu rady nadzorczej.

W marcu 2017 r. spółka zrealizowała ważne działania restrukturyzacyjne, obejmujące redukcję jej zobowiązań w łącznej kwocie ponad 161 tys. zł. Emitent dokonał również zbycia aktywów (środków trwałych) związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł, podano także.

"Etap prowadzenia działań restrukturyzacyjnych spółki przebiegł bardzo sprawnie. Było to niezwykle istotne w kontekście przyjęcia nowych kierunków rozwoju Laser-Med i zmiany profilu działalności. Obecne działania zarządu będą ukierunkowane na skutecznym realizowaniu przyjętych założeń do kierunków rozwoju spółki" - dodał Ciszewski.

Laser-Med S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2012 r.

(ISBnews)