Neuca ujednolica sieć przychodni, może przejąć kolejne za kilka mln zł w II poł.Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Neuca skoncentruje się w tym roku na uspójnianiu zasad i standardów medycznych w przejętych przychodniach. Na akwizycje pojedynczych przychodni spółka może wydać kilka milionów złotych w II półroczu. Neuca chce też zwiększyć do ok. 800 liczbę aptek na swojej platformie Apteline.pl do końca roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

"Uspójnienie zasad jest nam w tej chwili potrzebne, jeśli chodzi o standard medyczny i standard dla pacjenta. Główny nacisk położymy na ujednolicenie i wdrożenie narzędzi technologicznych, jakość dla pacjenta i wspólną wizualizację. Wzrost skali nie jest teraz naszym priorytetem" - powiedział wiceprezes Grzegorz Dzik podczas konferencji prasowej.

Dodał, że dotychczas w tym roku na przejęcia przychodni Neuca wydała kilka milionów złotych i podobną kwotę przeznaczy na ten cel w II półroczu.

"Inwestycje to w tej chwili pojedyncze przychodnie, nie całe grupy, więc to nie są istotne kwoty. Mamy drugie tyle zarezerwowane w budżecie i jeśli tylko będzie możliwość zyskownego przejęcia, to się przyjrzymy takiej transakcji" - zapewnił wiceprezes.

Neuca posiada 58 przychodni, obsługujących ok. 120 tys. pacjentów według stanu na 10 maja.

Spółka zamierza kontynuować rozwój w obszarze e-commerce i chce nawiązać do końca roku współpracę z łącznie 800 aptekami na platformie Apteline.pl, służącej do zamawiania leków.

"Wystartowaliśmy w Poznaniu z testami w ub. roku. W pierwszym kwartale zaczęliśmy budować sieć dystrybucji. Plan jest taki, aby do końca tego roku objąć tą współpracą 800 aptek" - powiedział wiceprezes Tomasz Józefacki podczas konferencji.

Obecnie Neuca współpracuje ze 180 aptekami w kilkunastu największych miastach w Polsce. Platforma umożliwia zamawianie leków online i odbiór w wybranej aptece, współpracującej z Neuką.

Z kolei działające również w segmencie w e-commerce Ortopedio.pl pozyskało dotychczas do współpracy 700 aptek.

"Dziś skupiamy się na rozwoju asortymentu i współpracy z niezależnymi aptekami. Zbudowaliśmy sieć 700 współpracujących aptek. Połączenie kanałów jest krytyczne w chwili, gdy chcemy oferować leki refundowane" - powiedział Józefacki.

Ortopedio.pl osiągnęło już próg rentowności, "a korzyść, którą mamy ze wzrostu skali inwestujemy w rozwój", zapewnił.

Józefacki poinformował, że w programie Diabdis, skierowanym do diabetytów zarejestrowanych jest 1,5 tys. użytkowników, zaś liczba zebranych badań od diabetyków przekroczyła 300 tys. Dodał, że Neuca zaczyna już czerpań korzyści z rozpoczętej w marcu br. współpracy z firmą Johnson&Johnson w zakresie analizy badań.

Neuca poinformowała dziś, że po wynikach I kw. podtrzymuje prognozę osiągnięcia 115 mln zł zysku netto w całym roku bez zdarzeń jednorazowych.

"Podtrzymujemy prognozę. Na dziś nie widzimy zagrożenia, ale jest za wcześnie, by podnosić tę prognozę" - powiedział Dzik.

"Należy zwrócić uwagę, że sytuacja na rynku jest bardziej dynamiczna, dwaj główni konkurenci wychodzą z giełdy, mamy zmiany w prawie, silne procesy zmian właścicielskich w trakcie. Tych zmiennych wpływających na prognozę jest bardzo dużo, a staramy się dowozić te prognozy" - powiedział prezes Piotr Sucharski podczas konferencji.

Strategia spółki ma nieograniczony horyzont. "I to jest nasza przewaga i powód, dla którego jesteśmy wciąż na giełdzie" - podkreślił prezes.

Zaznaczył jednak, że sytuacja, w której porównywalni gracze opuszczają GPW nie jest korzystna dla Neuki, bo stwarza więcej ryzyk i ogranicza dostęp do wyników i strategii konkurencji.

Jak poinformował Dzik, zadłużenie grupy wyniosło 101 mln zł na koniec marca i co kwartał systematycznie spada.

"Nasz wskaźnik dług/EBITDA wynosi 0,6x na koniec marca. Punktem odniesienia jest 3,5x. Chcemy generować dodatnie przepływy pieniężne. 100 mln zł zadłużenia to poziom zbliżony do optymalnego, bezpieczny i pozwalający na generowanie gotówki" - powiedział wiceprezes.

Neuca odnotowała 30,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,54 mln zł zysku rok wcześniej. "Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych, w I kw. 2017 r. zysk netto utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w I kw. 2016 r. i wyniósł 35,2 mln zł.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.

(ISBnews)